Fizioterapeiti


Inga Žvīgure
galvenā fizioterapeite

Izglītība
LSPA 2006.g Fizioterapeita kvalifikācija. Sertificēta fizioterapeite.  RSU maģistrs veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija ar specializāciju deju un kustību terapijā.
Fizioterapijas asociācijas biedrs no 2005.g.

Kursi

 • Slinga terapija Neurac1
 • Basic pamatkurss Medicīniskajā teipošanā
 • Mioskeletārās sistēmas funkcionālo traucējumu diagnostika un ārstēšanas pamatprincipi  Manuālās terapijas miofasciālās tehnikas fizioterapeita praksē (Dr.med. Z.Kasvande)

Moto

Regulāras kustības un vingrošana ir labs veselības pamats.


Karlis_PodskocijsKārlis Podskočijs

Strādā veselības aprūpes un sporta jomā kopš 2006. gada. Sertificēts fizioterapeits.  Strādā ar plašu pacientu kontingentu – gan ar sportistiem, gan ar cilvēkiem, kam primārais nav augsti sasniegumi sportā, bet ir vēlēšanās uzlabot un saglabāt savu veselību. Labprāt atbalsta un ievirza klientus dažāda veida fiziskajās aktivitātes, izvērtējot cilvēka fizisko sagatavotību un funkcionālo stāvokli.

Izglītība

 • Izglītības zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds sportā, fizioterapeita kvalifikācija (LSPA), sporta skolotāja kvalifikācija (LSPA).
 • slinga terapeita (NEURIC 1) sertifikāts;
 • kinezioloģiskās teipošanas bāzes un advancētie kursi K-Active (sertifikāti);
 • kinezioloģiskās teipošanas bāzes un advanced kursi Cure tape (sertifikāti);
 • Lekciju cikls “Mioskeletālās sistēmas funkcionālo traucējumu diagnostikas un ārstēšanas principi”;
 • Lekciju cikls “Manuālās terapijas miofasciālās tehnikas fizioterapeita praksē”;

Moto

“ Lai uzturētu kustību brīvību ir jākustās”
“ Kuģim, kurš peld bez mērķa, nekad nebūs ceļavējš” (Konfūcijs)


Iveta_Busta_JekabsoneIveta Bušta – Jēkabsone

Stacionāra atbildīgais fizioterapeits

Pabeigusi Rīgas Stradiņa Universitāti, rehabilitācijas fakultāti un ieguvusi fizioterapeita specialitāti. Strādājot ar cilvēkiem, vairāk kārt pārliecinājusies, ka veselības profilakse ir nozīmīgs ieguldījums turpmākās dzīves kvalitātē. Domājot par šo jomu, apmeklējusi dažādus kvalifikācijas kursus, kongresus, arī zinātniskās sēdes, lai padziļinātu zināšanas par dažādām problēmām:

 • “Muguras problēmu novērtēšana, ārstēšana un profilakse” ( H. Duane Saunders )
 • Medicīniskās nozares zinātniskā konference “Padziļinātais kurss par mugurkaula kakla un lumbālās daļas patoloģiju diagnostika un ārstēšana ar dažādām stiepšanas metodēm; Iepazīšanās ar jaunāko fizikālās terapijas aparatūru” ( H. Duane Saunders, Mark Mettler )
 • Latvijas ārstu rehabilitologu asociācija “Muguras sāpes”
 • “Muguras nervu saknīšu bojājuma pacientu aprūpe perspektīvā Baltijas valstīm iestājoties ES” ( The Baltic Spinal Cord Society 3rd Congress )
 • “Specifisku mugurkaula nproblēmu ārstēšana” ( H. Duane Saunders )
 • “Grūtnieču un pēcdzemdību muguras sāpes” ( Dr. V. Vestermanis )
 • “Medicīniskā teipošana”( M. Osovskis )

Visas šīs zināšanas šobrīd pielieto ikdienas darbā.

Moto

Mans prieks ir dalīties pieredzē un zināšanās, un mūsu sadarbība lai kļūst par jūsu gandarījumu un veselību tagadnē un nākotnē!


Zane Podskočija

Zane PodskočijaSertificēta fizioterapeite.

Izglītība

Absolvēta Latvijas Sporta un Pedagoģijas akadēmija 2010. gadā. Iegūta izglītības sporta darba speciālista, sporta skolotāja un fizioterapeita kvalifikācijas.

2008. gadā iegūta izglītība zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds sportā.

Savas zināšanas pielieto no 2009.gada veselības veicinošā sfērā. Vairākus gadus strādā par aerobikas treneri, kuras pienākumos ietilpst pareizi sabalansēt darba, atpūtas, fiziskās slodzes un ēšanas režīmus.

Kursi

 • Inta Zeidlera masāžas kursi 2008.gadā
 • SLINGA TERAPIJAS kurss NEURIC 1  2010.gadā
 • Kinezioloģisko teipu K-Active baisic 13.09.2010.gadā un advance līmenis 22.12. 2010.gadā
 • Kinezioloģisko teipu CureTape basic 08.05.2011.gadā un advance līmenis 16.09.2011.gadā
 • Mioskeletālās sistēmas funkcionālo traucējumu diagnostika un ārstēšanas principi 25.03. 2011.gadā
 • Balsta – kustību sistēmas manuālās terapijas pamati 29.09. 2011.gadā
 • Seminārs „Hronisku muguru sāpju pacientu diagnostikas un ārstēšanas iespējas multidisciplināras komandas ietvaros” 26.02.2011.gadā
 • AIREX BeBalanced! Functional Training education 28.10.2011. gadā.
 • Anatomy Trains for Manual Therapists 24/25. 03.2012. gadā.

Regulāri apmeklē Latvijas fizioterapeitu asociācijas seminārus.

Moto

Visas kāpnes uzreiz nav jāredz. Jāsper tikai pirmais solis, lai tās pievarētu.


Māris KlaučsMaris_Klaucs

Izglītība

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas izglītības zinātņu akadēmiskais bakalaura grāds sporta zinātnē, 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju fizioterapeits un sporta skolotājs.

Kursi

 • Slinga terapijas (NEURAC 1) 1.līmenis (sertifikāts)
 • Klasisikās masāžas kursi (sertifikāts)
 • Maigās bioenerģētikas tehnikas kursi „Tauriņa pieskāriens”(sertifikāts)
 • 2010 – kinesioloģiskās teipošanas K-Active bāzes kurss;(sertifikāts)
 • 2011 – The Upledger Institute – CranioSacral therapy (Mariann Sisco PT, CST-D);(sertifikāts)

Par mani

Dzīves moto – Vienmēr atceries to, ka mēs dzīvojam noslēpumainā un brīnumiem pilnā Pasaulē, ka katra diena ir jauna iespēja attīstīties, lai darītu šo Pasauli labāku un izjustu patiesu prieku par to kas Tu esi un ko Tu dari.
Par darbu – ja dara no visas sirds un ar tīriem nodomiem, tad nevar izdarīt nepareizi.
Par veselību – Cilvēkam daba ir devusi visus resursus pilnīgai veselībai, nekas mākslīgi radīts nevar atjaunot veselību, jo mēs paši radam savas slimības un tikai paši varam tās izārstēt.


Ligita NovickaLigita Novicka

Fizioterapeita asistente
Fizioterapijas asociācijas biedrs

Izglītība

Strādā profesijā kopš 1997.gada. Sertificēta fizioterapeita asistente, sertificēta ārstnieciskās vingrošanas un kinezioterapijas speciāliste.

Kursi

 • I. Zeidlera masāžas kursi
 • Bērnu masāža
 • Bobata koncepts
 • Facilitācijas tehnikas motorās attīstības stimulēšanai bērniem līdz gada vecumam
 • Fiziskās aktivitātes sievietēm grūtniecības laikā un pēcdzemdību periodā
 • Baseinu terapija neiroloģisko, traumatoloģisko un ortopēdisko pacientu rehabilitācijā
 • Baseinu terapija grūtniecēm

Linda Līce

Izglītība

Absolvējusi Rīgas Stradiņa universitāti 2012.gadā iegūstot profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un fizioterapeita kvalifikāciju. Nozarē strādā kopš 2010.gada. Mērķtiecīgi orientēta uz jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu savā nozarē regulāri apmeklējot Latvijas Fizioterapeitu Asociācijas seminārus, Rīgas Stradiņa Universitātes zinātniskās konferences, Latvijas Ārstu biedrības rīkotās konferences un Latvijas Insulta kongresu(2012.gads).

Kursi

 • Slinga terapijas (NEURAC 1) kurss (sertifikāts).
 • Klasiskās masāžas apliecība.
 • Baseinu terapijas kursi neiroloģisko, mugurkaulu, traumatoloģisko un ortopēdisko saslimšanu rehabilitācijā(sertifikāts).
 • Kinezioloģisko teipu K-Active basic līmeņa kurss.
 • Kinezioloģisko teipu Cure Tape advance līmeņa kurss.
Semināri
 • „Fizioterapijas metožu izvēles iespējas elpošanas akta korekcijai”.
 • „Podometrijas priekšrocības balsta un kustību sistēmas problēmu diagnosticēšanā un pēdu biomehānikas koriģēšanā ar individuālo supinatoru izvēli”.
 • Hronisku muguras sāpju pacientu diagnostikas un ārstēšanas iespējas multidisciplināras komandas ietvaros.”
 • Iegurņa joslas – motorā kontrole, disfunkcija, korekcijas iespējas”.
Moto

Vissvarīgākais, ko cilvēks var izdarīt, ir ne jau mainīt pasauli, bet gan sevi un ticība sev ir visvērtīgākā īpašība, kas spēj palīdzēt atjaunot veselību.


Alīna ŠtolcereAlīna Štolcere

Izglītība

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, profesionālā bakalaura programma sporta zinātnē, kvalifikācija sporta fizioterapeits.

Kursi

 • Pilates vingrošanas metodes pielietošana sievietēm grūtniecības un pēcdzemdību periodā, apliecība;
 • MTC teipošanas kursi/BASIC līmenis, sertifikāts;
 • Padziļinātie kinezioloģisko teipu apmācības kursi par muguru un tās traumām,sertifikāts;
 • Ārstnieciska vingrošana bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, apliecība;
 • Tauriņpieskārienu masāža (Butterfly touch massage), sertifikāts;
 • Baseinu terapija neiroloģisko slimību rehabilitācijā,sertifikāts;
 • Mugurkaulāja motorā kontrole/aktīva stabilitāte,sertifikāts;
 • Bobata koncepts.
Moto
Cilvēkam ir tik daudz spēka, cik viņš sev atļauj.
Viss ir tavu pašu rokās.

Baiba Baldiņa 

Kopš 2012. gada strādā Nordea Rīgas maratona „Ibumetin Prel” komandā par masieri. Ļoti patīk strādāt ar insulta pacientiem. „Esmu pārliecinājusies, ka strādājot ar insulta pacientiem ir svarīga pareiza pieeja, spēja motivēt kustēties un, protams, māksla sadarboties. Kas vēlas kļūt vesels, jau daļēji ir izveseļojies.”

Izglītība
Ar teicamām sekmēm pabeigusi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju. Ieguvusi profesionālo bakalaura grādu sporta zinātnē ar izglītības un sporta darba speciālista fizioterapeita kvalifikāciju.
Kursi
 • MTC teipinga kursi (BASIC līmenis);
 • I.Zeidlera masiera kursi (Klasiskā masāža)

Latvijas fizioterapijas asociācijas biedrs kopš 2013. gada.

 

Moto

 • Galvenais ir spēja sadarboties, jo ikviens komandas darbs nes augļus.
 • Cilvēkam, kurš mēreni un īstajā laikā nodarbojas ar fiziskiem vingrojumiem, nav nepieciešama nekāda ārstēšana, kas vērsta uz slimības novēršanu.